6.1 CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, BỘ XÂY DỰNG CHÚC MỪNG CÁC THẦY, CÔ BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến

 Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng

 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập trường Đại học Xây dựng xin gửi tới thầy, cô Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các thày cô luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đào tạo của đất nước.

Như các thày, cô đã biết Cục Hạ tầng kỹ thuật là cơ quan của Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Trong lĩnh vực cấp thoát nước, Cục đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng các định hướng, chiến lược, chương trình, chỉ tiêu quốc gia về cấp nước, thoát nước; xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước, thoát nước; các quy định, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước; các cơ chế chính sách phát triển cấp nước, thoát nước. Từ lúc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đầy đủ và chưa đồng bộ cho đến nay chúng ta đã có một hệ thống các văn bản từng bước hoàn thiện bao gồm từ Luật, Nghị định, thông tư hướng dẫn đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hệ thống các văn bản quản lý nay đã và đang là  môi trường pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.

Cục Hạ tầng Kỹ thuật cũng là đầu mối tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động cho các đơn vị thuộc lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường như: “Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch”, “Chương trình quốc gia về cấp nước an toàn” ... Các chương trình này đã và đang mang lại hiệu quả to lớn về quản lý và kinh tế cho Nhà nước, các doanh nghiệp và đặc biệt nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đạt được những thành quả trên, không thể không kể đến những đóng góp từ các thế hệ thầy cô giáo của Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng thông qua sự tham gia trực tiếp các chương trình, dự án hay phản biện, xây dựng các dự thảo chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, các văn bản quản lý Nhà nước.

Với lịch sử 55 năm đào tạo, 50 năm hình thành và phát triển, Bộ môn Cấp thoát nước đã trở thành đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Cấp thoát nước tại Việt Nam. Bộ môn đã cùng Nhà trường đào tạo cho đất nước hơn 3.500 kỹ sư, hơn 200 thạc sỹ và 18 tiến sỹ Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chuyên môn vững vàng, có ý thức kỷ luật tốt và nhiệt huyết với công việc. Các thế hệ cựu sinh viên của Bộ môn đã và đang ngày đêm nỗ lực góp sức cho công cuộc hiện đại hóa ngành cấp thoát nước nói riêng cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường nói chung trên mọi miền Tổ quốc. Trong số đó, nhiều người đang giữ những trọng trách trong Chính phủ, bộ máy quản lý các cấp, cũng như các cơ quan, doanh nghiệp quan trọng của ngành.

Nhân dịp Kỷ niệm 55 đào tạo và 50 năm ngày thành lập Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng, một lần nữa thay mặt cho Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, tôi nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy trò của Bộ môn, cho sự phát triển của lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật của đất nước.

Tôi tin tưởng rằng với chuyên môn và nhiệt huyết, các thế hệ thầy trò của Bộ môn Cấp thoát nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và hiệu quả cho công cuộc hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chúc Bộ môn liên tục phát triển và đạt thêm nhiều thành tựu to lớn. Chúc toàn thể thầy cô giáo, các sinh viên đã và đang học tập tại Bộ môn mạnh khỏe và thành công!

 

Quay lại mục lục