2.3.7. GV.KS. Mai Phạm Dinh

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: …MAI PHẠM DINH………

Giới tính:...............Nam............

Ngày, tháng, năm sinh:............12/05/1956...

Nơi sinh …...Thanh Hóa.........

Quê quán ……Nga Sơn - Thanh Hóa………………………………………….

Dân tộc ………Kinh…………………………………………………………...……..

Học vị cao nhất:....Kỹ sư..........

Năm, nước nhận học vị:...1978

Chức danh khoa học cao nhất:...Giảng viên..

Năm bổ nhiệm:......1986...........

Chức vụ hiện tại:....Đã nghỉ hưu..........................................................................

Đơn vị công tác:......Bộ môn Cấp thoát nước – ĐH Xây dựng.............................................

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): ....C15 – tổ 38 – phường Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội...........................................................

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR:......................DĐ:0913584535.

Fax:..............................................................

Email:.dinhmd54@gmail.com

     

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:..Chính quy..............................

Nơi đào tạo:...ĐH Xây dựng...............

Ngành học:...Cấp thoát nước..............................

Nước đào tạo:..Việt Nam............................

Năm tốt nghiệp:..1978...............

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1978 - 2016

Bộ môn Cấp thoát nước – ĐH Xây dựng

Giảng viên

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

- Cấp thoát nước

- Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải

- Cấp thoát nước bên trong công trình

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

 

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Thiết kế hệ thống cấp nước trường trung học xăng dầu, tổng cục hậu cần

Đông Anh, Hà Nội

1978

Chủ trì công trình

2

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghê trạm xử lý nước rỉ rác, bãi rác Tràng Cát, Hải Phòng

Hải Phòng

2005

Chủ trì công trình

3

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước rỉ rác, bãi rác Đình Vũ, Hải Phòng

Hải Phòng

2008

Chủ trì công trình

4

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Thanh Hà, Thanh Hóa

Thanh Hóa

2011

Chủ trì công trình

5

Thiết kế trạm xử lý nước thải thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa

2012

Chủ trì công trình

6

………………

 

 

 

 

Quay lại mục lục