2.3.5. PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ….....Nguyễn Văn Tín.......... Giới tính: ...Nam.......................

Ngày, tháng, năm sinh: ......1950....... Nơi sinh: ....Phú Thọ..................

Quê quán: ..Thị xã Phú Thọ.......... Dân tộc: .....Kinh.....................

Học vị cao nhất:………Tiến sĩ……… .Năm, nước nhận học vị:1999 Việt Nam….

Chức danh khoa học cao nhất:……PGS    Năm bổ nhiệm: 2004…………………

Chức vụ hiện nay: CBGD ….……….                                           

Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn cấp thoát nước -Khoa Kỹ thuật môi trường, trường Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: C16 ĐHXD ngõ 194 Đường Giải Phóng- Phường Phương Liệt- Quận Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại liên hệ: NR: …38685427….., DĐ: 0983.25.14.28……..              

Fax:...................................................................................................................

E-mail: tindhxd@gmail.com…………………………………………………..

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:....Đại học.............................................................

Nơi đào tạo : ….Trường Đại học Xây dựng Hà Nội……......................

Ngành học: ......Cấp thoát nước....................................................................................

Nước đào tạo: …Việt Nam……………                Năm tốt nghiệp: …1972……

Bằng đại học 2:.........................................              Năm tốt nghiệp: …………

2. Tiến sỹ

- Bằng Tiến sĩ /chuyên ngành: Cấp thoát nước.                 Năm cấp bằng: 1999

Nơi đào tạo: ……Trường Đại học Xây dựng Hà Nội….………………

3. Ngoại ngữ 

            1. Tiếng Pháp.………………  Mức độ sử dụng: …Tốt………………..

            2. Tiếng Anh………………    Mức độ sử dụng: … Khá………………

            3. Tiếng Nga…………………………  Mức độ sử dụng:      Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Các vị trí công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

1975-1987

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

Giảng viên (Khoa Kỹ thuật Môi trường - Bộ môn Cấp thoát nước)

1987-1992

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

 Phó trưởng bộ môn Cấp thoát nước.

3/1992-12/1992

Thực tập tại Cộng Hòa Pháp

 Tham gia Khóa học Quản lý Đô thị tại trường ĐH KT Compiènge

12/1992-1999

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

Cán bộ giảng dạy Bộ môn cấp thoát nước

1999- 2007

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

Phó trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường

2007-2009

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

Phó viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

2009- 2016

Trường Đại học Xây Dựng – Hà Nội

Cán bộ giảng dạy bộ môn Cấp thoát nước- Khoa Kỹ thuật Môi trường

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

1/ Mạng lưới cấp nước

2/ Xử lý nước thiên nhiên

3/ Cấp thoát nước trong nhà

4/ Quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước (cho cao học)

5/ Công nghệ xử lý nước cấp (cho cao học)

  1. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai.

1/ Xử lý nước cấp

2/ Cấp thoát nước nhà cao tầng và siêu cao tầng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Dự án tăng cường năng lực về giáo dục và đào tạo về khoa học môi trường cho miền Bắc Việt Nam.

  • Nghiên cứu loại bỏ Arsenic trong nước ngầm
  • Tiểu dự án SUWAT  “Xử lý nước mặt có độ đục cao”

 

Dự án ESTNV do SDC (Thụy sỹ tài trợ)

 

 

 

 

Chủ trì đề tài

 

Chủ trì đề tài

2

Nghiên cứu sử dụng bể lọc vật liệu lọc nổi để khử sắt trong nước ngầm bằng phương pháp làm thoáng cho các trạm công suất nhỏ.

1998

 

Đề tài Luận án tiến sĩ

3

Nghiên cứu quy trình rửa bể lọc vật liệu nổi và đề xuất các thông số tính toán hệ thống rửa bể lọc vật liệu nổi.

2000

Đề tài NCKH cấp bộ

Chủ trì đề tài

4

Biên soạn tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho nhà cao tầng

2006

Đề tài NCKH cấp Bộ

Chủ trì đề tài

5

Nghiên cứu mô hình cấp nước cho các khu dân cư ven biển và hải đảo

2007

Đề tài NCKH trọng điểm cấp bộ

Chủ trì đề tài

6

Nghiên cứu giải pháp cấp nước cho đảo Cồn Cỏ

2008

Đề tài trọng điểm cấp Bộ B2006-02-26TĐ (Trường ĐH Mỏ- Địa chất chủ trì)

Chủ trì  nhánh

7

Chuyển đổi TCXDVN 33-2006 thành QCVN

2011

Đề tài cấp Bộ Xây dựng

Chủ trì đề tài

8

Quy hoạch Môi trường TP Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030

2012

Đề tài cấp Bộ Xây dựng

Chủ trì phần Quy hoạch Cấp nước

9

Soát xét TCVN 4513:1988 cấp nước bên trong công trình- Tiêu chuẩn thiết kế

2012

Đề tài cấp Bộ Xây dựng

Chủ trì đề tài

10

Biên soạn QCVN 07-1: 2016../BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia các công trình Hạ tầng Kỹ thuật- Công trình Cấp nước

2012

Chỉnh sửa 2016

Đề tài cấp Bộ Xây dựng

Chủ trì chương 2: Các công trình cấp nước

11

Nghiên cứu giải pháp cấp thoát nước và môi trường cho nhà siêu cao tầng

2012-2014

Đề tài trọng điểm cấp bộ GD và Đào tạo

Chủ trì nhánh đề tài

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Giáo trình cấp thoát nước- Trần Hiếu Nhuệ (Chủ biên)- Nguyễn Văn Tín- Trần Đức Hạ- Ứng Quốc Dũng- Đỗ Hải

1996

 Giáo trình- NXB KHKT

2

Giáo trình Cấp nước tập 1- Mạng lưới cấp nước- Nguyễn Văn Tín (Chủ biên)- Đỗ Hải- Nguyễn Thị Hồng

 

2001

 Giáo trình- NXB KHKT

3

Một số kết quả khảo sát và nghiên cứu về tình hình ô nhiễm do nước thải ở Hà Nội và kiến nghị các giải pháp giải quyết.

1990

Tuyển tập công trình KH ĐHXD số 2/1990

4

Các giải pháp đơn giản cấp nước nông thôn

1991

Chương trình UNICEF- cấp nước sạch nông thôn

5

Trạm xử lý nước công suất nhỏ với bể lọc vật liệu lọc nổi

1991

Tuyển tập công trình KH ĐHXD của NCS

6

Cấp nước nhà nhiều tầng

1995

 Báo cáo Hội nghị KHCN lần thứ 11- ĐHXD

7

Ứng dụng bể lọc VLL nổi trongdaay chuyền công nghệ khử sắt nước ngầm cho các trạm công suất nhỏ

1995

Báo cáo Hội nghị KHCN lần thứ 11- ĐHXD

8

 Cấp thoát nước nhà cao tầng

1996

Tuyển tập công trình KH-ĐHXD

9

Quy luật thủy lực khi lọc nước qua lớp vật liệu lọc nổi

1998

Tuyển tập công trình KH-ĐHXD

10

 Một số kết quả nghiên cứu bể lọc vật liệu lọc nổi

1998

 Hội thảo Quốc gia nước sạch và VSMT

11

Kiến nghị các thông số tính toán bể lọc VLL nổi và dây chuyền công nghệ khử sắt

1999

 Hội thảo Quốc gia phát triển cấp nước Thị trấn, Thị tứ

12

Một số công nghệ xử lý Arsenic trong nước ngầm phục vụ cho cấp nước đô thị và nông thôn.

2001

Tạp chí Cấp thoát nước số 1/2001

13

Đánh giá hiệu quả xử lý Amôni của các trạm xử lý nước TP Hà Nội

2001

Tạp chí Cấp thoát nước số 4/2001

14

Phương pháp rửa bể lọc vật liệu lọc nổi

2001

 Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ĐHXD lần 13

15

Grundwater contamination with nitrogenous compound in Kumamoto Profecture and HaNoi city present condition and adoptet coutermeasures

2001

General seminar on Environmental Sience and Technology issues related to Urban and coastal zone development Osaka- Japan November 7-2001

16

 Đánh giá hiệu quả xử lý Arsenic của các nhà máy nước Hà Nội

2002

Tạp chí Cấp thoát nước 4/2002

17

 Nghiên cứu sử dụng bể lọc tự rửa cho các trạm xử lý nước công suất nhỏ

2002

Tuyển tập công trình KH ĐHXD 3/2002

18

 Chọn sơ đồ cấp nước hợp lý cho nhà cao tầng

2003

 Tạp chí Xây dựng- Bộ XD 3/2003

19

Water quality servey of Viet Nam

 

Annual Report of FY 2000 the core University Program between Japan Society for the Promotion of Sience (JSPS)

20

Đề xuất sơ đồ hệ thống cấp thoát nước nhà siêu cao tầng

 

2015

Tạp chí Xây dựng 6-2015,

21

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống cấp nước nhà cao tầng ở Việt Nam

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Các công trình Hạ tầng Kỹ thuật và phát triển bền vững đô thị.

22

Đề xuất mô hình cấp nước cho các khu dân cư ven biển và hải đảo

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Các công trình Hạ tầng Kỹ thuật và phát triển bền vững đô thị

Quay lại mục lục