2.3.27. CN. Nguyễn Thúy Liên

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thuý Liên

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/08/1989

Nơi sinh: Phú Thọ

 

Quê quán : Xã Xuân Huy – Huyện Lâm Thao –Tỉnh Phú Thọ

 

Dân tộc: Kinh

 

Học vị cao nhất:..........................................

Năm, nước nhận học vị:......

 

Chức danh khoa học cao nhất:....................

Năm bổ nhiệm:.....................

 

Chức vụ hiện tại:. Cán bộ Thí Nghiệm

 

Đơn vị công tác: Bộ môn Cấp thoát nước – Khoa Kỹ thuật Môi trường .

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp):  Số 8 ngách 126/21 – phố Kim Hoa – Phường Phương Liên – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

 

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR: 0462914705  DĐ: 0986733900

Fax:..............................................................

Email: thuylien22.08@gmail.com

 

       

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo:. Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Hoá học

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành: Hoá Môi trường

Năm cấp bằng: …………………

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành: ……………………….

Năm cấp bằng:............................

Nơi đào tạo: ……………………………

4. Ngoại ngữ:

1.Tiếng Anh

Mức độ sử dụng:  B2

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁ

1. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

- Thí nghiệm môn Hoá nước và hoá môi trường

- Thí nghiệm môn xử lý nước thải

- Thí nghiệm môn Xử lý nước cấp

- Thí nghiệm môn Bảo vệ và quản lý tài nguyên nguồn nước

- Thí nghiệm môn hoá nước và vi sinh vật

2. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

3. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước trên đường ống phân phối và công trình chứa nước hộ gia đình

2017

Bộ

Thành viên tham gia nghiên cứu

2

Phát triển công nghệ xử lý nước thải kỵ khí tiên tiến phù hợp với các nước đang phát triển

2017

Ngành

 

Thành viên tham gia nghiên cứu

3

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn của các Trạm XLNT và phân bùn bể phốt bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

2016

Ngành

 

Thành viên tham gia nghiên cứu

4

Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải hầm lò mỏ than bằng công nghệ lọc màng MF/UF để cấp nước sinh hoạt

2015

Bộ

Thành viên tham gia nghiên cứu

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AnMBR để xử lý nước thải lò mổ

2014

Bộ

Thành viên tham gia nghiên cứu

6

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và  rác thải hữu cơ Hà Nội để thu hồi năng lượng

2014

Ngành

 

Thành viên tham gia nghiên cứu

7

Nghiên cứu phát triển công nghệ lọc màng NF để cấp nước sinh hoạt vùng ven biển

2013

Nhà nước

Thành viên tham gia nghiên cứu

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Hybrid technology of up-flow anaerbic filter and membrane bio-reactor for recovery energy from rich organic wastewaterwater stream

2013

Proceedings of International Symposium on new technologies for urban safety of mega cities in Asia, pp. 1043-1053. Hanoi, September 2013. ISBN4-903661-64-4

Quay lại mục lục