2.3.24. ThS. Đào Thị Minh Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Thị Minh Nguyệt

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1985

Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội

Quê quán:  Phú Xuyên, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất:.............................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): Nhà 4A, ngõ 629/12 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR:............DĐ: 093 5085 690

Fax:..............................................................

Email: nguyetdtm@nuce.edu.vn

     

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Ngành học: Cầu đường

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: Học chuyển tiếp tại Pháp

Bằng đại học 2: Trường Chuyên ngành Giao thông Công Chính, Nhà và Công nghiệp (ESTP) (Pháp)

Năm tốt nghiệp: 2009

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành: Nước sạch và Vệ sinh Môi trường

   Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Quốc gia Kỹ thuật Nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES) (Pháp)

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành:.........................................

Năm cấp bằng:................................

Nơi đào tạo:.................................

4. Ngoại ngữ:

1 Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

2 Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 - nay

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường

Giảng viên

2010 - 2012

Công ty Tư vấn SCE (Pháp)

Chuyên gia tư vấn, Điều phối viên dự án

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

Đại học: Công trình thu nước và Trạm bơm, Cấp thoát nước

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

Xử lý nước cấp

Thu hồi và tái sử dụng tài nguyên

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

P-FUTURES: Nghiên cứu quản lý bền vững phốtpho trong quy hoạch và quản lý đô thị

 

2015

IESE hợp tác với Đại học Công nghệ Sydney (Australia), Đại học Arizona State (US), Đại học McGill (Canada), Đại học Malawi (Malawi)

Nghiên cứu viên

2

Hợp tác Thu hồi Tài nguyên Đô thị: Quản lý Nước thải và Phân bùn tại Việt Nam

 

Đang thực hiện

IESE hợp tác với Khoa Nước và Vệ sinh tại Các nước đang phát triển, Viện Khoa học Thuỵ Sỹ (SANDEC, EAWAG

Nghiên cứu viên

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Kỹ thuật vệ sinh: Định hướng xử lý bùn tại Việt Nam

2014

Hội nghị Quốc tế “Dịch vụ Nước và Vệ sinh Bền vững cho mọi người trong một thế giới luôn biến đổi” lần thứ 37 (WEDC) (ISBN: 978-604-82-1337-4)

2

Tiết kiệm và thu hồi năng lượng trong hệ thống cấp nước và thoát nước

2013

Tạp chi Cấp thoát nước (ISSN: 1859-3623)

3

 

 

 

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Dự án “Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II”

Nghiên cứu Khả thi Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè– Nguồn tài trợ FASEP (Pháp)

 

Công suất 830.000 m3/ngày đêm

2009 – 2012

Chuyên gia tư vấn

2

Dự án “Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước tại Việt Nam, thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai”

 

11 tỉnh/thành phố

2009 – 2012

Chuyên gia tư vấn, Điều phối viên dự án

3

Xây dựng công cụ đánh giá lượng phát thải khí nhà kính của hệ thống chiếu sáng công cộng

 

Normandy, Pháp

2009

Thực tập sinh

Quay lại mục lục