2.3.23. ThS. Phạm Duy Đông

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHẠM DUY ĐÔNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1984

Nơi sinh Hà Tĩnh

Quê quán : Đậu Liêu, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Dân tộc : Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:...................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại:Giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn Cấp thoát nước, Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): Phòng 502, nhà P8, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR:......................DĐ:0983744556

Fax:..............................................................

Email: dongctn@gmail.com

           dongpd@nuce.edu.vn

     

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Xây dựng

Ngành học: Cấp thoát nước – Môi trường nước

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp:2010

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Xây dựng

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Năm cấp bằng: Đang học, khóa 2015-2018

Nơi đào tạo: Đại học Iwate, Nhật Bản

4. Ngoại ngữ:

1.Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

2.Tiếng Nhật

Mức độ sử dụng: Giao tiếp

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/2011 – hiện tại

Bộ môn Cấp thoát nước, Đại học Xây dựng

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hướng dẫn nghiên cứu khoa học

 

 

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

- Cấp thoát nước

- Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước

- Thoát nước Đô thị

- Mạng lưới thoát nước

 

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

- Ứng dụng công nghệ lọc màng trong xử lý nước cấp và nước thải

- Tái sử dụng nước thải

 

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
  1. TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

2013

Cấp nhà nước

Thành viên

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt

2012

Tạp chí Cấp thoát nước Việt nam

2

Nghiên cứu xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano trên mô hình phòng thí nghiệm

2012

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số

3

Ứng dụng màng lọc NF trong công nghệ xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước sinh hoạt vùng hạ lưu sông thu bồn

2013

Tạp chí Cấp thoát nước Việt nam

4

Hệ thống xử lý nước lợ và nước mặn ứng dụng màng lọc nano để cấp nước ăn uống vùng ven biển

2013

Tạp chí KHCN Đại học Xây dựng

5

Nitrient characteristics of rice for animal feed cultivated with continuous irrigation of treated municipal wastewater

2016

Journal of Japan Society for Civil Engineers, Series G (in Japanese)

Quay lại mục lục