2.3.20. ThS. Nguyễn Việt Anh

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Việt Anh

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/03/1980

Nơi sinh: Nam Sách, Hải Dương

Quê quán: Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật

Năm, nước nhận học vị: 2007, CH Belarus

Chức danh khoa học cao nhất:..............................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại: Cán bộ hướng dẫn thực hành

Đơn vị công tác: Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): P.501, A1 – Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR:.................DĐ: 0947 698 568

Fax:..............................................................

Email: nvanhctn@gmail.com

     

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐHBK Hà Nội

Ngành học: Công nghệ sinh học

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: CH Belarus

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành:.........................................

Năm cấp bằng:................................

Nơi đào tạo:.................................

4. Ngoại ngữ:

1.Tiếng Nga

Mức độ sử dụng: Tốt

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Khá

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 – nay

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây dựng

Cán bộ hướng dẫn thực hành

(Phó bí thư đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2012

UV BCH Công đoàn trường, Chủ tịch CĐ Khoa KTMT nhiệm kỳ 2012 – 2017)

 

 

 

 

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

Hướng dẫn thực hành môn học Hóa nước & Hóa môi trường;

Hướng dẫn thực hành môn Vi sinh vật nước

Hướng dẫn thực hành môn học Bảo vệ nguồn nước;

Hướng dẫn thực hành môn học Xử lý nước thải;

Hướng dẫn thực hành môn học Xử lý nước cấp.

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

Nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý bùn cặn từ hệ thống thoát nước đô thị

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ bằng công nghệ MBR

Thu gom và xử lý nước mưa cho mục đích ăn uống tại nông thôn và khu đô thị

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

Băng khen của Thành đoàn Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/5/2012

Băng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cấp ngày 6/8/2015

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Điều tra khảo sát, đề xuất phương án và công nghệ thích hợp xử lý bùn cặn từ hệ thống thoát nước đô thị, mã số: MT 13-09

2013

Bộ Xây dựng

Thư ký

2

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ bằng công nghệ MBR mã số: ĐTĐL.2010T/31

2014

Cấp Nhà nước thuộc Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015 do Bộ Công trường chủ trì

Nghiên cứu viên

3

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam mã số: ĐTĐL.2010T/31

2013

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Nghiên cứu viên

4

Dự án nước mưa S.I.R

2015

Hợp tác Quốc tế

Nghiên cứu viên

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Xác định liều lượng hóa chất keo tụ trong quá trình xử lý nước thải hầm lò mỏ than

2013

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số 6(93), T11/2013, trang 36-40

2

Study on natural stabilization of urban sewerage sludge on experimental pilot laboratory scale

2013

Proceeding of The International Conference on Sustainable Built  Environmental for now and future

3

Application of  UF membrane process for coalmine wastewater treatment for reuse

2014

The 11th International Symposium onSoutheast Asian Water Environment, Thailand, November 26-28. 2014. pp. 137-144

4

Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu cho quá trình xử lý nước thải hầm lò tại mỏ than Mạo Khê

2014

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 18, tháng 2/2014, trang 26-32

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, thống kê, phân loại nguồn thải rắn và lỏng ở các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2012 - 2013

Nghiên cứu viên

2

Xây dựng Đề án bảo vệ môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 hướng tới mục tiêu “ Thành phố xanh"

Vĩnh Phúc

2012 - 2013

Nghiên cứu viên

3

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho các Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1; Mông Dương 2

Quảng Ninh

2015

Tham gia thực hiện

4

Dự án tăng cường khả năng thu gom và sử lý nước mưa tại Việt Nam “ S.I.R” project

Viện khoa học và kỹ thuật Môi trường - ĐHXD, trường học xã Đại Cường, Kim bảng, Hà nam

 

 

 

2015

Nghiên cứu viên

5

Khóa tập huấn “Hướng dẫn quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước cấp” cho cán bộ công ty Cấp nước Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

2015

Tham gia giảng dạy

6

Khóa tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm công nghệ và phân tích chất lượng nước” cho các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh”

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

2016

Tham gia giảng dạy

Quay lại mục lục