2.3.17. ThS. Nguyễn Phương Thảo

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Giới tính:.Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:. 22-09-1980

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Quê quán: Phong Châu – Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2007

- Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:......................................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Đơn vị công tác:.Bộ môn Cấp thoát nước – Trường Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): Số 48, ngách 6/31

 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: CQ: 3869.7010

DĐ: 0983.966.671

Fax:

Email: phuongthaodhxd@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng

Ngành học:. Môi trường nước - Cấp thoát nước

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành:.Cấp thoát nước

Năm cấp bằng:.2007

Nơi đào tạo:. Trường Đại học Xây dựng

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành:.........................................

Năm cấp bằng:.................................

Nơi đào tạo:.................................

4. Ngoại ngữ:

1..Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thông thạo (Bằng B2)

2........................................................

Mức độ sử dụng:..................................

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003-nay

Trường Đại học Xây dựng

Giảng viên

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

- Cấp thoát nước trong công trình.

- Cấp nước và Vệ sinh nông thôn.

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai.

Nghiên cứu về xử lý bùn cặn, thu hồi năng lượng.

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy của bùn bể tự hoại bằng phương pháp phân hủy kỵ khí

2012

Để tài cấp trường Trọng điểm

Chủ trì

2

Nghiên cứu giải pháp thu gom và xử lý tổng hợp chất thải theo mô hình bán tập trung cho các đô thị Việt Nam

2015

Đề tài cấp Bộ

Tham gia

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Hidenari Yasui, 2012. Ứng dụng phần mềm GPS-X mô phỏng quá trình xử lý bùn từ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí. Tạp chí Cấp thoát nước, số 4 (85). T6/2012.

2012

Tạp chí Cấp thoát nước, số 4 (85). T6/2012.

2

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, Hidenari Yasui, 2012. Đánh giá khả năng xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở hai chế độ lệ men ấm và lên men nóng. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, số 4 (76)- T7/2012.

2012

Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, số 4 (76)- T7/2012.

 

3

Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Thái Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Xử lý kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ ở chế độ lên men nóng (55oC). Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1C), 2012, trang 9-17.

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1C), 2012, trang 9-17

4

Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Thái Mạnh Hùng, Nguyễn Phương Thảo, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Kết quả nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở chế độ lên men nóng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (2B), 2012, trang 61-71.

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (2B), 2012, trang 61-71.

 

5

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Phương Thảo, Đào Thị Minh Nguyệt, Vũ Thị Hoài Ân, Vũ Thị Minh Thanh, 2013. Tiết kiệm và tận thu năng lượng trong hệ thống cấp thoát nước. Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (88+89). T1+3/2013.3.

2013

Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (88+89). T1+3/2013.3.

 

6

Nguyễn Việt Anh, Dương Thu Hằng, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Phương Thảo, 2014. Đánh giá khả năng xử lý kết hợp để  nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hồi tài nguyên từ chất thải đô thị. Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (93+94) 2014.

2014

Tạp chí Cấp thoát nước, số 1+2 (93+94) 2014.

 

7

Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig C., Wagner M., Yasui H., 2012. Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophilic condition. In the proceedings of International conference on sustainable concepts for industrial wastewater treatment and industrial zones management, October 10-11th, 2012- Hanoi, Vietnam.

2012

In the proceedings of International conference on sustainable concepts for industrial wastewater treatment and industrial zones management, October 10-11th, 2012- Hanoi, Vietnam.

 

8

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, 2014. Xác định các thông số động học của quá trình phân hủy kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ

 với phần mềm GPS-X. Tạp chí Xây dựng. T6/2014.

2014

Tạp chí Xây dựng. T6/2014.

 

9

Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh, 2014. Xử lý phân bùn bể tự hoại  bằng phương pháp phân hủy kỵ khí, thu hồi Biogas. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng. Số 20, T9/2014.

2014

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng. Số 20, T9/2014.

 

 

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

 

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Thiết kế nhà 28 tầng

Dịch Vọng

2005

Thiết kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại mục lục