2.3.16. TS. Đặng Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đặng Thị Thanh Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1979

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Đông Anh – Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2009

Chức danh khoa học cao nhất:..........................................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa Đào tạo Quốc tế

Đơn vị công tác: Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp): Số 89 TT12 Khu Đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

DĐ: 0933 319 368

 

Email: huyendtt@nuce.edu.vn

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Xây dựng

Ngành học: Cấp thoát nước

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Tiến sĩ:

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Đại học Ottawa, Canada

3. Ngoại ngữ:

1.Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Đơn vị công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002-2004

Công ty Nước và Môi trường Việt Nam

Kỹ sư môi trường

2004-2009

Học Sau đại học tại Canada

Nghiên cứu

2010-2012

Công ty GE Water Processes and Technology

Kỹ sư và nghiên cứu viên

2012-nay

Đại học Xây dựng

Giảng dạy và Nghiên cứu

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

Trình độ Đại học:

 • Cấp thoát nước
 • Mạng lưới cấp nước
 • Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường
 • Environmental Engineering Design (Thỉnh giảng – Đại học Thuỷ Lợi)

Trình độ Cao học:

 • Tối ưu hoá trong hệ thống cấp thoát nước
 • Xử lý nước cấp bậc cao (Thỉnh giảng – Đại học Thuỷ Lợi)
 • Xử lý nước thải bậc cao (Thỉnh giảng – Đại học Thuỷ Lợi)

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải
 • Nghiên cứu tái sử dụng nước thải và chất thải. Trước mắt tập trung nghiên cứu tái sử dụng nước xám và tận dụng nước mưa.
 • Quản lý nước bền vững
 • Các nghiên cứu liên quan đến Phát triển Công trình Xanh, Phát triển Bền vững

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

2008

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học, tại Hội nghị chuyên đề về Màng siêu lọc, do IWA tổ chức tại Amherst, bang MA, Mỹ

2004

Giải nhất giải Loa Thành lần thứ 14 cho Luận văn ngành Kiến trúc và Xây dựng xuất sắc nhất

2002

Huy chương tuổi trẻ sáng tạo

2000-2001

Bằng khen dành cho Sinh viên xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội của trường Đại học Xây Dựng, Việt Nam

2001

Giải nhất Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Đề tài “Đề xuất các giải pháp tổng hợp về Cấp nước và Vệ sinh cho một số khu vực phía Bắc Việt do trường Đại học Xây Dựng tổ chức

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn dùng nước mới áp dụng cho các đô thị ở Việt Nam nhằm thích ứng với điều kiện Biến đổi khí hậu.

2013

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Đánh giá chất hữu cơ tự nhiên (Natural organic matters - NOM) trong nguồn nước mặt và các công nghệ xử lý phù hợp

 

2016

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

2008-2012

Đề tài cấp Bộ

Tham gia

4

Nghiên cứu công nghệ màng lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2013-2015

Đề tài cấp Bộ

Tham gia

5

Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ: Phát triển công nghệ xử lý nước thải tập trung trên cơ sở hệ thống tổ hợp tương hỗ nhằm mục đích kiểm soát ô nhiễm môi trường và áp dụng các giải pháp sinh lời từ nguồn thải.

2012-2014

Đề tài cấp Bộ

Tham gia

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng quan hệ động học giữa nước mặt và nước dưới đất phục vụ sử dụng hợp lý Tài nguyên nước cho thành phố Hà Nội

2012-2015

Đề tài cấp Bộ

Tham gia

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

A comparison of commercial and experimental ultrafiltration membranes via surface property analysis and fouling tests

2006

Water Quality Research Journal of Canada, Volume 41, Issue 1, 84–93

ISSN: 1201-3080

2

Incorporation of hydrophilic additives – a promising approach for membrane surface modification in water treatment? 

 

2008

IWA North American Membrane Research Conference

 

3

Double – pass casting: A novel technique for developing high performance ultrafiltration membranes

2008

 Journal of Membrane Science, Volume 323, Issue 1, 45-52

ISSN: 0376-7388

Impact factor: 5.57

4

Cleaning PES-UF membranes for the removal of NOM from surface water

 

2010

Conference Proceeding, IWA World Water Congress & Exhibition

5

Performance of a newly developed Hydrophilic Additive blended with different ultrafiltration base polymers.

2010

Journal of Applied Polymer Science, Volume 116 Issue 4, 2205 – 2215

ISSN: 0021-8995

6

Evaluation of apparatus for membrane cleaning tests

2010

Journal of Environmental Engineering, Vol. 136, No. 10.

ISSN: 0733-9372

7

Key Factors Affecting the Manufacture of Hydrophobic Ultrafiltration Membranes for Surface Water Treatment

2010

Journal of Applied Polymer Science, Vol. 116, 2626–2637,

ISSN: 1097-4628

 

8

Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước

2010

Tạp chí Cấp thoát nước, số 8

ISSN: 1859-3623

 

9

Monitoring Microbial Removal in MBR

 

2011

Water Environment Federation, Session 91 through Session 100, pp. 6245-6268

ISSN 1938-6478

 

10

Pharmaceutical and personal care products removal from drinking water by modified cellulose acetate membrane: Field testing.

2013

Chemical Engineering Journal 225 (2013) 848–856

ISSN: 1385-8947

 

11

Tái sử dụng nước xám: đã đến lúc áp dụng ở Việt Nam.

Phần 1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng tái sử dụng nước xám ở Việt Nam và trên Thế giới

2013

Tạp chí Cấp thoát nước, Số 5 (92) T8, 37-39

ISSN: 1859-3623

 

12

Tái sử dụng nước xám: đã đến lúc áp dụng ở Việt Nam.

Phần 2. Hướng áp dụng ở Việt Nam và các nghiên cứu điển hình

2013

Tạp chí Cấp thoát nước, Số 6 (93) T11, 30-33

ISSN: 1859-3623

 

13

Grey-water reuse - a potential strategy for wastewater control in Vietnam.

2013

Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA), 1217 – 1238,

ISBN: 4-903661-64-4

 

14

Pollution and eutrophication control in urban lakes

 

2013

Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA), 957 – 966,

ISBN: 4-903661-64-4

 

15

Investigation of Residential Water End-use in urban areas of Hanoi

 

2013

Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA), 945-955

ISBN: 4-903661-64-4

 

16

Application of UF membrane process for coalmine wastewater treatment for reuse

 

2014

The 11th International Symposium on Southeast Asian Water Environment proceeding, pp 137 - 144 

 

17

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước ở các khu dân cư đô thị Hà Nội

 

2014

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHXD, Số 18, 33-39

ISSN 1859-2996

 

18

Nghiên cứu ứng dụng màng vi lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than cho mục đích tái sử dụng

 

2014

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHXD, Số 20, 19-24

ISSN 1859-2996

 

19

Potential reuse of coal mine wastewater: a case study in Quang Ninh, Vietnam

2014

37th WEDC International Conference, pp 167-172,

ISBN: 978-604-82-1337-4

 

20

Total Flow of N and P in Vietnam Urban Wastes

2014

37th WEDC International Conference, pp 843-848,

ISBN: 978-604-82-1337-4

 

21

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ than hoạt tính cải tiến để xử lý kim loại nặng trong nước

 

2015

Tạp chí Cấp thoát nước, Số 5 (103), 37-41

ISSN: 1859-3623

 

22

Initial Findings on Residential Water Use in some Rural and Urban areas of Vietnam

2015

Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 53 (3A), 169-174

 ISSN 0866 708X

 

23

Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs) removal from water using modified UF membranes.

2015

Journal of Science and Technology, VietNnam Academy of Science and Technology, 53 (3A), 25-30

 ISSN 0866 708X

 

24

Nghiên cứu quá trình hấp phụ As(III) và Pb(II) trong nước bằng than hoạt tính sơ dừa biến tính với H3PO4 và Fe3O4

2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Công nghiệp, số 34, pp 68-73

ISSN 1859 - 3585

23

Xử lý chất hữu cơ trong nhà máy xử lý nước mặt

2016

Tạp chí Xây dựng, ISSN 0866-0762

 

 

Quay lại mục lục