2.3.15. ThS. Đỗ Hồng Anh

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Hồng Anh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18 – 11 - 1977

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thái Thuỵ, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc kỹ Kỹ thuật

Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:..........................................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy

Đơn vị công tác: Bộ môn Cấp thoát nước

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp):  số 7, ngõ 55, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: CQ: 04 - 38697010

NR: 04-35657796

DĐ: 0988087010

Fax:..............................................................

Email: anhdh@nuce.edu.vn

     

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Xây dựng

Ngành học: Cấp thoát nước – Môi trường nước

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2:........................................

Năm tốt nghiệp:...........................

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành:.........................................

Năm cấp bằng:.................................

Nơi đào tạo:.................................

4. Ngoại ngữ:

1 Anh ngữ

Mức độ sử dụng: tốt

2........................................................

Mức độ sử dụng:..................................

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000 -2001

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp

Cán bộ nghiên cứu

2001 – nay

Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng

Cán bộ giảng dạy

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...)

  • Cấp thoát nước
  • Vi sinh vật nước
  • Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải
  • Xử lý nước thải
  • Hoá nước và hoá môi trường

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

  • Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp và bền vững;
  • Công nghệ thoát nước, xử lý nước thải, xử lý bùn cặn

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tiểu dự án “Nghiên cứu xử lý dòng thải giàu  hữu cơ chứa clo trong phân xưởng tẩy trắng của công nghiệp giấy và bột giấy bằng công nghệ hấp phụ sinh học”

1999 - 2001

Dự án tăng cường năng lực ESTNV do SDC (Thuỵ Sĩ) tài trợ

Nghiên cứu viên

2

Tiểu dự án “Xử lý nước thải phân tán ở khu vực miền Bắc Việt Nam”

2000 - 2002

Dự án tăng cường năng lực ESTNV do SDC (Thuỵ Sĩ) tài trợ

Nghiên cứu viên

3

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý chất thải một số cảng biển khu vực phía Bắc nhằm đáp ứng công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển.

 

2002

Do MOET và MONRE tài trợ

Thư ký khoa học

4

Dự án “Biên soạn tài liệu giảng dạy về vệ sinh chi phí thấp và bền vững”. E6U tài trợ, hợp tác giữa Việt Nam – Anh quốc– Thụy Điển – Đức

2003 - 2005

Chương trình liên kết giữa EU và Châu Á. Do EU tài trợ.

Tham gia biên soạn

5

Tiểu dự án Quản lý nước thải phân tán

2003 - 2007

Dự án tăng cường năng lực ESTNV do SDC (Thuỵ Sĩ) tài trợ

Nghiên cứu viên

6

Dự án “Xây dựng chương trình giảng dạy về đào tạo cao học về xử lý nước thải chi phí thấp

2006 - 2008

VN/Asia-Link/12/113128

Chương trình liên kết giữa EU và Châu Á. Do EU tài trợ.

Tham gia biên soạn

7

Đánh giá chi phí – lợi ích của các giải pháp can thiệp vệ sinh ở Việt Nam (CBAS).

2008 – 2010

Chương trình Nước và Vệ sinh (WSP), World Bank.

Nghiên cứu viên

8

Đánh giá quá trình phân hủy chất thải trong các công trình vệ sinh tại chỗ. ĐHTH Hoàng gia London (LSHTM) - ĐHXD.

2011

Do quỹ Bill and Melinda Gate tài trợ

Nghiên cứu viên

9

Hướng tới sự phát triển phù hợp và bền vững cho các đô thị châu Á – Tính toán với quy hoạch Hà Nội tới năm 2030

2011 - 2013

SIDA, Thuỵ Điển

Nghiên cứu viên

10

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy chất thải trong công trình vệ sinh bằng cách mô phỏng trên mô hình phòng thí nghiệm, định hướng giải pháp cải thiện quá trình phân hủy”

2012-2013

Đề tài cấp trường trọng điểm, ĐHXD

Chủ trì

11

Nghiên cứu phát triển loại nhà tiêu sinh thái kiểu mới phù hợp cho nông thôn Việt Nam

2011 - 2014

Tập đoàn Lixil (Nhật Bản)

Nghiên cứu viên

12

Dự án PURR (Partnership for Urban Resource Recovery). EAWAG/SANDEC – IESE/NUCE

2013-2016

Ngân hàng tái thiết Đức KfW và SECO tài trợ

Nghiên cứu viên

13

Nghiên cứu phát triển loại nhà tiêu sinh thái kiểu mới phù hợp cho nông thôn Việt Nam, Phase 3. IESE/NUCE-LIXIL

2016-2017

Tập đoàn Lixil (Nhật Bản)

Nghiên cứu viên

 

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh, hướng tới tái sử dụng an toàn chất thải từ công trình vệ sinh

2011

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 89-95, ISSN 1859-2996

2

Chất thải nhà tiêu – cần ủ trong thời gian bao nhiêu lâu ?

2013

Tạp chí Môi trường đô thị, Trang 42 – 45, ISSN 1859-2996

3

Transmission of helminth eggs through hands in a high risk community

2014

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene 2014 Oct; Vol. 108(10), Pp 670-672 . Oxford University Press.

4

How cheap can latrine be ?

2014

Proceeding of the 37th WEDC International Conference : Sustainable water and sanitation services for all in a fast changing world. Page 191 – 197.

5

Đánh giá khả năng phân huỷ chất thải và tiêu diệt mầm bệnh theo thời gian trong nhà tiêu khô một ngăn

2014

Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, Trang 66-74, ISSN 1859-2996

6

Nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nhà tiêu hộ gia đình – những kết quả bước đầu

2014

Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, Trang 75-80, ISSN 1859-2996

7

Decomposition of Fecal Materials and Pathogens Die-off in Single Pit Latrines - the Laboratory Results.

2015

Proceeding of 3rd International Faecal Sludge management Conference 2015 (FSM3).

8

After-Pit Composting, a Solution to Enhance Treatment of Fecal Material from Urine Diverting Composting Toilet.

2015

Proceeding of 3rd International Faecal Sludge management Conference 2015 (FSM3).

9

Nutrient values and health risks of combined human and animal excreta management in Vietnam

2015

Proceeding of 3rd International Faecal Sludge management Conference 2015 (FSM3).

10

Đánh giá khả năng phân huỷ của phân bùn từ nhà tiêu khô theo cách lưu giữ truyền thống

2015

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’ 

11

Nghiên cứu xử lý phân bùn bằng phương pháp ủ hiếu khí kết hợp chất thải hữu cơ và có bổ sung chế phẩm vi sinh

2015

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’

12

Giá trị dinh dưỡng và nguy cơ sức khoẻ phân người và phân động vật trong quản lý kết hợp ở Việt Nam

2015

Kỷ yếu  hội thảo ‘Tiêu điểm cho Việt Nam – Quản lý bùn thải ở Việt Nam – Cơ hội để cải thiện’

13

Comparision of cost of latrines using local construction

2015

Tạp chí khoa học công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, trang 181-186, ISSN 0866 708X

14

Giáo trình xử lý nước thải chi phí thấp

2008

VN/Asia-Link/12/113128

Chương trình liên kết giữa EU và Châu Á.

15

Nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình

2013

SNV

16

Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng và sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (Tài liệu dành cho tuyên truyền viên)

2016

Nhà xuất bản Y học

17

Hướng dẫn lựa chọn, xây dựng và sử dụng nhà tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (Tài liệu dành cho thợ xây dựng, doanh nghiệp, và cán bộ dự án)

2016

Nhà xuất bản Y học

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Đánh giá tác động môi trường trạm xử lý  nước thải khu công nghiệp Bắc Thăng Long Vân Trì

Hà Nội

2000-2001

Tham gia

2

Thiết kế trạm xử lý nước thải nhà máy bia ong Thái Bình

Thái Bình

2001 – 2002

Tư vấn

3

Đánh giá tác động môi trường nhà máy chế biến tinh bột sắn

Vĩnh Phúc

2002

Tham gia

4

Đánh giá tác động môi trường bãi chôn lấp rác Nghệ An

Nghệ An

2003

Tham gia

5

Thiết kế trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Cái Lân, Quảng Ninh

Quảng Ninh

2003

Tư vấn

6

Thiết kế trạm xử lý nước thải Viện khoa học công nghệ Việt Nam (VAST)

Hà Nội

2005

Tư vấn

7

Lập báo cáo đầu tư hệ thống cấp nước cho thị trấn An Lão và Tiên Lãng, Hải Phòng

Hải Phòng

2005

Tư vấn

8

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty cấp nước Việt Nam hưởng quỹ tín dụng hỗn hợp Đan Mạch

Hà Nội

2005 - 2008

Tham gia giảng dạy

9

Xây dựng công cụ đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe của quản lý tổng hợp chất thải của người và động vật ở Việt Nam, HSPH-NIHE-IESE & Swiss Tropical Public Health Institute (Swiss TPH)

Hà Nội

1/2012 – 6/2013

Tham gia

10

Tư vấn lựa chọn loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh, tập huấn cho cán bộ địa phương và tuyên truyền viên, giám sát xây dựng nhà tiêu mẫu tại Quỳnh Lưu, Nghệ An (Tổ chức SNV, Hà Lan)

Nghệ An

2013

Tư vấn

11

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán cho các loại nhà tiêu chi phí thấp dùng cho hộ gia đình.

 

2013

Tư vấn

12

Tư vấn – Đánh giá nhanh – xây dựng bộ công cụ đánh giá, lựa chọn, triển khai nhân rộng nhà tiêu phù hợp cho hộ gia đình ở Hòa Bình (Tổ chức SNV)

Hoà Binh

2014

Tư vấn

13

Lựa chọn, thiết kế mô hình cấp nước, vệ sinh môi trường bền vững, phù hợp cho khu vực nông thôn tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Hà Nam

2014

Chủ trì

14

Tư vấn xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng nhà tiêu chi phí thấp tại Việt Nam

Hà Nội

2014-2015

Tham gia biên soạn

15

Thẩm tra phần công nghệ dự án: Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 4, KCN Yên Phong 1 – tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội

2/2016

Tư vấn

Quay lại mục lục