2.3.12. ThS. Đào Anh Dũng

 

 

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Anh Dũng

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03 - 04 - 1978

Nơi sinh: Ninh Bình

Quê quán: Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:..........................................

Năm bổ nhiệm:.....................

Chức vụ hiện tại:Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Đơn vị công tác:Bộ môn Cấp thoát nước – Khoa Môi trường – Trường Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp):

Số nhà 40, ngách 16/10 đường Láng Hạ, phườn Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:....................................

NR: +84 43 7722873. DĐ:0983176582

Fax:..............................................................

Email:Dzung41mtn2@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường đại học Xây dựng

Ngành học: Cấp thoát nước – Môi trường nước

Nước đào tạo:Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001

2. Thạc sĩ:

Chuyên ngành:Môi trường

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Trường đại học Xây dựng

3. Tiến sĩ:

Chuyên ngành:.........................................

Năm cấp bằng:......................................

Nơi đào tạo:.................................

4. Ngoại ngữ:

1..Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: C

2........................................................

Mức độ sử dụng:..................................

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001-2002

Công ty tư vấn TNHH Đại Học Xây dựng

Kỹ sư thiết kế

2003 - 2008

Bộ môn Cấp thoát nước, khoa Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây dựng

Giảng viên

2008 - 2016

Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Nghiên cứu sinh

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

            + Cấp thoát nước bên trong công trình

            + Mạng lưới cấp nước

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

            + Thu gom và xử lý nước mưa cho mục đích ăn uống tại nông thôn và khu đô thị

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được

            + Giải C , đồ án tốt nghiệp Loa Thành năm 2002

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Benefit of drinking water supply system in office building by rainwater harvesting: A demo project in Hanoi, Vietnam.

(Người viết chính)

2013

International Journal of the Korean Society of Environmental Engineers (KSEE)

2

A Sustainability Assessment of the Rainwater Harvesting System for Drinking Water Supply: A Case Study of Cukhe Village, Hanoi, Vietnam

(Người tham gia)

2013

International Journal of the Korean Society of Environmental Engineers (KSEE)

3

Triple bottom line considerationh for sustainable drinking water supply at arsenic contaminated groundwater area- A case study of Cukhe Village, Hanoi Vietnam ((Người tham gia))

2013

The 3th IWA- RWHM Conference & Exhibition, 20-24 May 2012, Goseong, Korea

 

4

Energy harvesting to Save Energy and CO2 Release at High Building by Rainwater Harvesting System

 

 

 

2013

IWA Conference on Alternative Water Resources Management and Integrated Technologies for Sustainable Urban Water System

 

 

5

Enhancement to the Capability of Using Clean Water with RWH System for Poor Households

In Vietnam

 

2010

Korea society of water and wastewater conference 2010

 

 

6

A Proposal to Mitigate a Local Flooding Point  by Multipurpose Rainwater Harvesting at Hanoi city

 

 

 

2009

8th International Conference on Urban Drainage Modelling and 2th International Conference on Rainwater Harvesting and Management

7

Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước

2006

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

 

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

 

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Dự án thu gom và xử lý nước mưa cho ăn uống trong đô thị bằng công nghệ Membrane

100 m3, Viện Khoa học và kỹ thuật Môi trường, trường đại học Xây dựng

2010

Thiết kế, vận hành hệ thống

2

Dự án xử lý nước mưa cho mục đích ăn uống tại trường học bằng công nghệ Ozone

50 m3, Nhà thí nghiệm , trường đại học Xây dựng

2014

Thiết kế, vận hành

3

Dự án tăng cường khả năng thu gom và sử lý nước mưa tại Việt Nam “ S.I.R” project

Viện khoa học và kỹ thuật Môi trường, trường đại học Xây dựng, trường học xã Đại Cường, Kim bảng, Hà nam

 

 

 

2015

 

 

 

Nghiên cứu viên

4

Thiết kế lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa cho trường mầm non tại xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

 

2014

 

Thiết kế, lắp đặt

Quay lại mục lục