2.3.1. GS.TSKH.NGƯT Trần Hữu Uyển

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   Trần Hữu Uyển

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25 tháng 03 năm 1938

Nơi sinh: Nghệ an

Quê quán: Thanh giang – Thanh chương - Nghệ an

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Khoa học

Năm, nước nhận học vị: 1991, Liên Xô

Chức danh khoa học cao nhất: Giáo sư

Năm bổ nhiệm: 2003

Chức vụ hiện tại: Đã nghỉ hưu

Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, Tp):

          Nhà C3 phòng 1803 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

NR: 04 32216113 .DĐ:0913575160

 

Email: uyenth38@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

1-Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Hà Nội 

Ngành học: Xây dựng đô thị

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1962

2-Hệ đào tạo: Tiến tu sinh

Nơi đào tạo:Trường Đại học Thanh hoa-Bắc kinh- Trung quốc 

 Ngành học: Cấp thoát nước

 

Nước đào tạo: Trung Quốc

Năm tốt nghiệp: 1965

2. Tiến sĩ :

Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Năm cấp bằng: 1974

Nơi đào tạo: Đại học Xây dựng Mát-cơ-va, Cộng hòa Liên bang Nga

3. Tiến sĩ Khoa học:

Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Năm cấp bằng: 1991

Nơi đào tạo:  Đại học Xây dựng Mát-cơ-va, Cộng hòa Liên bang Nga

4. Ngoại ngữ:

                  1. Nga văn

Mức độ sử dụng: Đọc, nói và viết

                  2. Trung văn

Mức độ sử dụng: Đọc, nói và viết

                  3. Anh văn

Mức độ sử dụng: Đọc và viết

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Các vị trí công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003 đến nay

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Thuỷ lợi,Thăng long, Đông đô và Đại học Kiến trúc Hà nội.

 Cán bộ giảng dạy

1991-2003

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

  Cán bộ giảng dạy

1988- 1991

Trường Đại học Xây dựng Matxcova- Liên xô

Thực tập sinh cao cấp ở  ĐHXD Matxcova

1985- 1988

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chủ nhiệm bộ môn

Cấp thoát nước.

1973- 1985

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Cán bộ giảng dạy

1969-1973

Trường Đại học Xây dựng Matxcova

Nghiên cứu sinh

1965-1969

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Cán bộ giảng dạy

1963-1965

Trường Đại học Thanh hoa-Bắc kinh-Trung quốc

Thực tập sinh

1962-1963

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Cán bộ giảng dạy

 

 

2. Các môn học đã và đang đảm nhiệm (ĐH, SĐH, ...).

    1- Cấp thoát nước cho ngành Xây dựng, Kinh tế và Kiến trúc.

2- Mạng lưới thoát nước cho ngành Cấp thoát nước.

3- Xử lý nước thải cho ngành Cấp thoát nước.

4- Xử lý nước thải công nghiệp cho ngành Cấp thoát nước..

5- Cấp thoát nước bên trong nhà cho ngành Cấp thoát nước.

6- Thoát nước cho Cao học ngành Cấp thoát nước

7- Thoát nước cho Nghiên cửu sinh ngành Cấp thoát nước.

3. Các hướng NCKH chuyên sâu đã và đang triển khai

     Thoát nước, Xử lý nước thải Sinh hoạt, Xử lý nước thải công nghiệp và Xử lý nước rác.

 

4. Các danh hiệu, giải thưởng, bằng khen đạt được:

     1-Bằng khen của Thủ tướng CP-2001

     2-Nhà giáo ưu tú-2000

     3-Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT-1981

     4-Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT-1986

     5-Bằng khen của Trường ĐHXD về giảng dạy và NCKH-200

     6-Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh phú -1986

     7-Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn LĐVN-1985

     8-Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng 2- 1985

     9-Huy chương vì sự nghiệp giáo dục-1985

    10-Băng khen của liên hiệp Công đoàn Hà nội-

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN,Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Cấp nước huyện lỵ

    1967

       Bộ

Tham gia

2

Nghiên cứu Bể Biogas

    1985

       Bộ

Chủ trì

3

Trạm phát điện khí sinh học

    1986

       Bộ

Chủ trì

 

Sử dụng nước mưa để Cấp nước cho nông thôn

    1995

       Bộ

 Chủ trí

4

Ô nhiễm môi trường

    1995

  Nhà nước

Tham gia

5

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

    1996

  Nhà nước

Tham gia

6

Sử dụng nước mưa để cấp nước

    1998

   Trường

Chủ trì

7

Công trình cường độ mưa

    1999

   Trường

Chủ trì

8

Bể lọc tự rửa cho trạm cấp nước công suất nhỏ

    2001

   Trường

Chủ trì

9

Dạng mới công thức cường độ mưa

    1999

   Trường

Chủ trì

10

Quy phạm thiết kế thoát nước bên ngoài

    2006

      Bộ

 Tham gia

11

TCVN-Tuynen kỹ thuật.

     2008

      Bộ

  Chủ trì

12

QC07-3: Hào và Tuynen kỹ thuật

     2015

      Bộ

Chủ trì

13

Quy phạm thi công và nghiệm thu ống Cấp Thoát nước bên trong công trình

     2015

      Bộ

Chủ trì

14

Quy phạm thi công và nghiệm thu ống Cấp Thoát nước bên ngoài công trình

    2015

     Bộ

Chủ trì

15

TCVN7957:2015 Thoát nước-Tiêu chuẩn thiết kế ( Chỉnh sửa và bổ sung)

    2015

      Bộ

Chủ trì

16

Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Lao cai

    2014

     Tỉnh

Chủ trì

17

Xây dựng quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị tỉnh Bình Dương đến năm 2030

    2016

     Tỉnh

Chủ trì

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố

 

TT

Tên công trình

 

Năm

công bố

 

Tên tạp chí

1

Giáo trình Cấp thoát nước cho ngành Xâp dựng

    1985

NXBĐHXD

2

 Mạng lưới thoát nước

    1997

NXBĐHXD

3

Ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn nước.

    1996

NXBNN

4

 Bảng tính toán Thuỷ Lực. NXB XD – 2003            

    2003

NXBXD

5

Bảng tính toán thủy lực ống nhựa . ĐHXD-1900. 

    1900

NXBĐHXD

6

Bảo vệ và sử dụng nguồn nước

   2000

        NXBNN

7

Kỹ thuật môi trường. NXB KHKT – 2000

   2000

NXBKHKT

8

Bảo vệ nguồn nước chống ô nhiễm và cạn kiệt. 

   1996

NXBNN

9

Giáo trình cấp thoát nước cho ngành Xây dựng. ĐHXD – 1988      

   1988

ĐHXD

10

Cấp thoát nước nhà cao từng

   1997

Tạp chí Xây dựng

11

Công thức cường độ mưa cho Miền Bắc Việt nam

   1975

Tạp chí Đại học Xây dựng Mátcova

12

Công thức cường độ mưa cho Việt nam

   1988

Tạp chí Đại học Xây dựng Mátcova

13

Sử dụng thể tích cống nước mưa

   1993

Tạp chí Xây dựng

14

Phương hướng Cấp Thoát nước cho Huyện lỵ

   1978

Tạp chí ĐHXD

15

Bể biogaz

   1978

Tạp chí ĐHXD

16

Sử dụng nước mưa để Cấp nước cho nông thôn

   1995

Tập san Môi trường-Bộ Lao động

17

Năng lượng và môi trường

   1998

Tạp chí Xây dựng

18

Công thức tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa

   1988

Tạp chí Xây dựng

19

Công thức cường độ mưa để tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa.

   2001

Trường Đại học Xây dựng

20

Cấp thoát nước nhà cao tầng. Hội thảo quốc tế do Úc tài trợ.

   1998

Ở Việt nam

21

Cấp nước cho Đô thị và nông thôn.Hội thảo quốc tế do Hà lan tài trợ.

   1997

Ở Việt nam

22

Môi trường cho thành phố Vinh- Nghệ an.Hội thảo quốc tế do Liên hợp quốc chủ trì.

   1999

Ở Việt nam

23

Cấp nước cho các Đô thị Việt nam.Hội thảo quốc tế do Đan mạch tài trợ.

   2000

Ở Việt nam

24

Sử sụng nước mưa để phục vụ cho sinh hoạt.Báo cáo khoa học hội nghị Môi trường sinh thái Nam ninh Trung quốc.

   2001

Nam ninh- Trung quốc

25

Báo cáo về tình hình xử lý nước thải ở Việt nam. Hội thảo quốc tế do Liên hiệp quốc chủ trí

   2000

T/T Vinh-

Nghệ an

26

Lựa chọn công thức cường độ mưa dể tính toán lưu lượng cho hệ thống thoát nước mưa.

Hội thảo quốc tế Thoát nước đô thị Việt nam

   2001

Hà nôi

Việt nam

27

Hiện trạng xử lý nước thải Việt nam. Hội thảo quốc tế về môi trường tại Đại học Thanh hoa Băc kính Trung quốc.

   2008

Bắc kinh

Trung quốc

 

3. Các công trình triển khai ứng dụng ngoài thực tế tiêu biểu (kể cả tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, tập huấn, ...).

 

TT

Tên công trình

 

Quy mô, địa điểm

Năm thực hiện

Vai trò tham gia

1

Tư vấn thẩm tra hồ sơ  thiết kế bản vẽ thicông nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà Dương liễu Hà nội. 

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

2016

Chủ trì

2

Tư vấn thẩm tra hồ sơ  thiết kế bản vẽ thicông nhà máy xử lý nước thải Tham lương Bến cát T/P Hồ Chí Minh. 

T/P Hồ Chí Minh

2016

Chủ trì phần công nghệ

3

Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu 1.4 - cung cấp và lắp đặt trạm xử lý nước thải Liên Chiểu thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Khu Liên chiểu, Thành phố Đà Nẵng

2016

Chủ trì

4

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán gói thầu - 1.11 - Nâng cấp công suất xử lý nước thải trạm xử lý nước thải Hòa Xuân thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. 

Khu Hòa xuân, Thành phố Đà Nẵng

2016

Chủ trì

5

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công nhà máy xử lý nước thải Sơn trà thành phố Đà Nẵng. 

Khu Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

2016

Chủ trì

6

Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 2 đảm bảo công suất cho nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây - Hà Nội - Quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội.

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

2016

Chủ trì

7

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán -giai đoạn 1 công trình: xây dựng Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp cảng Hòn La

Khu công nghiệp Hòn La, Quảng Bình

2014

Chủ trì

8

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công nghệ, cơ khí, điện và tự động hoá - thuộc công trình - Trạm xử lý nước thảI Hồ Tây, Đầm Bảy, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Quận Tây Hồ-Thành phố Hà Nội

2014

Chủ trì

9

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Thị xã Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2010

Chủ trì

 10

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới giai đoạn II. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thi công trạm xử lý nước thải và bãi rác của thành phố.

T/P Đồng Hới

2009

Chủ trì

11

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới giai đoạn I. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thi công trạm xử lý nước thải cụng nghệ hồ sinh học  và bãi rác của thành phố.

T/P Đồng Hới

2009

Chủ trì

12

Dự án trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Phú Đồng Nai:

 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

 

Khu công nghiệp Tân Phú Đồng Nai.

2008

Chủ trì

13

Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thị xã Hội An - Quảng Nam:

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Thị xã Hội An

2007

Chủ trì

14

Dự án quản lý và xử lý chất thảỉ rắn tỉnh Vĩnh Phúc:  Đánh giá Hồ sơ dự thầu thầu.

Thị xã Phúc Yên

2007

Chủ trì

15

Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang hạng mục 1, 3, 4, 5:

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thi công.

 

Thành phố Nha Trang

2006

Chủ trì

16

Dự án thoát nước và môi trường thành phố Vũng Tàu. Đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn và cung cấp thiết bị cho dự án.

Thành phố Vũng Tàu

2006

Chủ trì

17

Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng: Đánh giá Hồ sơ dự thầu  gói thầu xây lắp cho dự án.

 

Thành phố Hải Phòng

2005

 

18

Dự án thoât nước thành phố Hạ Long:

Đánh giá Hồ sơ dự thầu  gói thầu xây lắp

Thành phố Hạ Long.

2004

 

19

Dự án thoát nước Đà Nẵng( WB tài trợ)

 Đánh giá Hồ sơ dự thầu  gói thầu xây lắp

Thành phố Đà Nẵng

2002

 

20

Dự án cấp nước Vũng Tàu:

Đánh giá Hồ sơ dự thầu  gói thầu xây lắp

Thành phó Vũng Tàu

2001

 

21

Dự án thứ hai Cấp nước và vệ sinh các Thành phố, thị xã thuộc tỉnh( Tuyên Quang, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Quy Nhơn, Bến Tre), vốn vay ADB : Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn cho các tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Quy Nhơn, Bến tre.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Quy Nhơn, Bến Tre

1998

 

22

Dự án cấp nước Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Đánh giá hồ sơ dự thầu tuyển chọn tư vấn Dự án Cấp nước Nhân Trạch, Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai

1999

 

23

Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải cho khu công  nghiệp Vĩnh Thịnh, TP Hồ Chí Minh.’

Thiết kế trạm sử lý nước thải công suất 10.000m3/ngđ

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

24

Dự án xây dựng Trạm Xử lý nước thải cho nhà máy đường Hòa bình.

 Khảo sát điều kiện hiện trạng khu vực dự án, tính toán thiết kể, đề xuất phương án Xử lý nước thải cho nhà máy đường Hòa bình

Thành phố Hòa Bình

1996

 

25

Dự án thứ nhất Cấp nước và vệ sinh các Thành phố, thị xã thuộc tỉnh( Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nha Trang, Phan Thiết, Long Xuyên, Pleiku), vốn vay ADB.

 Chấm thầu gói thầu tư vấn cho các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nha Trang, Phan Thiết, Long Xuyên, Pleiku

Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nha Trang, Phan Thiết, Long Xuyên, Pleiku

1998

 

16

Dự án bể bơi Bạch Mai, Hà Nội.

 Thiết kế cấp nước tuần hoàn cho bể bơi.

 

Khu Quân sự Bạch Mai

1994

 

27

Dự án xây cấp nước cho trường Nguyễn ái Quốc 4. Hà Nội

 Tính toán thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật và thi công trạm cấp nước công suất 2000 m3/ngđ Trường NAQ4

 Trường NAQ4

1994

 

28

Dự án cấp nước cho xí nghiệp dụng cụ trường học – Bộ đại học

Thiết kế trạm cấp nước công suất 80 m3/h

Xí nghiệp dụng cụ trường học.

1994

 

 

Quay lại mục lục