3.2.2. Danh mục các công trình khoa học của Bộ môn Cấp thoát nước - năm 2010 , 2011 , 2012

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm

Năm 2010

46

Ứng dụng kỹ thuật màng để xử lý nước cấp cho dân cư vùng ven biển và hải đảo

Trần Đức Hạ.

Tạp chí “Khoa học công nghệ xây dựng” (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) ISSN 1859-1566

2, 2010

47

Công nghệ xử lý nước thải tại chỗ cho hộ, nhóm gia đình và các khu đô thị.

Nguyễn Việt Anh, Đặng Hoàng Huy

Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng (ISSN 1859-3194). Số 3

11/2010

48

Giải pháp xử lý chất hữu cơ trong nguồn nước mặt cho các nhà máy nước

Phạm Thị Thúy, Từ Minh Thắng, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Cấp thoát nước (ISSN 1859 – 3623). Số 6(75)

11/2010

49

Key Factors Affecting the Manufacture of Hydrophobic Ultrafiltration Membranes for Surface Water Treatment.

Huyen T. Dang, D. Rana, R. M. Narbaitz, T. Matsuura

Journal of Applied Polymer Science, Vol. 116, 2626–2637

2010

50

Performance of a newly developed Hydrophilic Additive blended with different ultrafiltration base polymers.

Huyen T. Dang, C. Amelot, D. Rana, R. M. Narbaitz, T. Matsuura

Journal of Applied Polymer Science, Volume 116 Issue 4,  2205 – 2215

2010

51

Evaluation of apparatus for membrane cleaning tests.

 

Huyen T. Dang, R. M. Narbaitz, T. Matsuura.

 

Journal of Environmental Engineering, Vol. 136, No. 10

 October 1, 2010

52

Baffled Septic Tank with Anaerobic Filter (BASTAF) and Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland for Domestic Wastewater Treatment in Vietnam

Viet-Anh Nguyen, Antoine Morel, Karin Tonderski

Water Practice & Technology © IWA Publishing. doi:10.2166/wpt.2010.100.

2010

53

Why DEWATS is Still not Popular in Vietnam?

Viet-Anh Nguyen

Water Practice & Technology © IWA Publishing. doi:10.2166/wpt.2010.117.

2010

54

Membrane Applications in Water and Wastewater treatment

 

Nguyen Nhu Ha, Dang Thi Thanh Huyen

 

Water Supply and Sewerage Magazine, Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA) No 8

2010

 

NĂM 2011

STT

Tên bài báo khoa học

Tên các tác giả

(theo thứ tự ở bài báo)

Tên tạp chí, trang, số ISSN

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có ISSN

55

Enhanced biomethanation of kitchen waste by different pre-treatments

Jingxing Ma, Thu Hang Duong, Marianne Smits, Willy Verstraete, Marta Carballa

J. Bioresource Technology Vol.102, ISSN 0960-8524, 01/2011, pp. 592-599.

 

2011

56

The application of A/O-MBR system for domestic wastewater treatment in Hanoi

Tran Thi Viet Nga, Tran Hoai Son

Journal of Vietnam Environment. Vol.1 (1), p19-24 (2014). ISSN: 2193-6471

Dresden Institute of Technology

2011

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế ở nước ngoài có ISSN, ISBN

57

Application of Membrane Bio-Reactor for treatment of domestic wastewater from a combined sewer system in Hanoi City

Tran Thi Viet Nga, Tran Hoai Son

Proceedings of the 9th International Symposium on Southeast Asia Water Environment, p287-294. Bangkok, Dec. 1-3, 2011

 

2011

58

Natural and anthropogenic pollution of ponds and lakes in Hanoi, Vietnam

Takeshi Hayashi, Satoshi Takizawa, Keisuke Kuroda, Tomochika Tokunaga and Tran Thi Viet Nga

Japanese Association of Groundwater Hydrology Fall Meeting, pp.126-127. Hiroshima, Japan, October 2011

 

2011

59

Characterization of Groundwater and Pore Water in Hanoi City

Cau N. L., Takizawa S., Tokunaga N., Hayashi T., Murakami M., Sakai H., Nga T. T. V

Proceeding of the 4th IWA-Asia-Pacific Regional Conference & Exhibition – Toward Sustainable Water Supply and Recycling Systems, Japan, October 2-6, 2011

 

2011

60

Quantitative Risk Assessment of Infectious Diseases caused by Waterborne E.coli during Flood in Cities of Developing Countries

Nga, T. T. V., Mai H. T., Watanabe T., Fukushi K.,  Ono A., Nakajima F.,  and Yamamoto K

Proceeding of the Second International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, pp125-132. Nha Trang, August 22-24, 2011

 

2011

61

Monitoring Microbial Removal in MBR

 

Mosqueda-Jimenez, Daniella; Thompson, Doug; Theodoulou, Michael; Dang, Huyen; Katz, Stephen

Water Environment Federation, Session 91 through Session 100, pp. 6245-6268(24). ISSN 1938-6478

 

 

2011

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

62

Công nghệ xử lý nước thải tại chỗ cho hộ, nhóm gia đình và các khu đô thị.

Nguyễn Việt Anh, Đặng Hoàng Huy

Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng (ISSN 1859-3194). Số 3 (11/2010). Trang 52 – 57.

Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng

2011

63

Giải pháp xử lý chất hữu cơ trong nguồn nước mặt cho các nhà máy nước.

Phạm Thị Thúy, Từ Minh Thắng, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 6(75), 11/2010. Trang 42 – 45.

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

2011

64

Các giải pháp cấp thoát nước đô thị bền vững để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Xây dựng. Số 2/2011. Trang 45 – 49

Bộ Xây dựng

2011

65

Công cụ đánh giá công trình xây dựng LOTUS – hướng tới những công trình xanh và thành phố xanh ở Việt Nam.

Yannick Millet, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Xây dựng, Bộ XD (ISSN 0866 - 8762). Số 3/2011. Trang 28 – 32.

 

Bộ Xây dựng

2011

66

Nghiên cứu xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ, thu hồi biogas ở chế độ lên men kỵ khí nóng (55oC).

Dương Thu Hằng, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh.

Tạp chí Xây dựng, Bộ XD (ISSN 0866 - 8762). Số 9/2011. Trang 83 – 85.

 

Bộ Xây dựng

2011

67

Nghiên cứu đánh giá, lượng hóa lợi ích kinh tế của các dự án vệ sinh môi trường.

Nguyễn Việt Anh, Hoàng Thúy Lan, Phan Huyền Dân, Lê Thu Hoa, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Diễm Hằng, Guy Hutton

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường (ISSN 1859-042X). Số 10/2011. Trang 55 – 58.

 

2011

68

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh, hướng tới tái sử dụng an toàn chất thải từ công trình vệ sinh.

Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Bộ NN&PTNT. Số 537/2011. Trang 20 – 21.

Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Bộ NN&PTNT

2011

69

Công nghệ xử lý nước thải trên Thế giới và Việt Nam – phương pháp tiếp cận mới.

Nguyễn Việt Anh

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam (ISSN 1859 – 3623). Số 6(81), 11/2011. Trang 34 – 39.

Hội CTN Việt Nam

2011

70

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc màng để xử lý nước biển ven bờ và cửa sông cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa

Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD), số 9/2011,  ISSN 1859-2996

 

2011

71

Cải thiện môi trường nước hồ Hoàn Kiếm

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” Số 3(78), 2011,  ISSN 1859-3623

 

2011

72

Bảo vệ hệ thống sông đô thị bằng phương pháp xác định khả năng chịu tải ô nhiễm

Trần Đức Hạ, Lê Việt Hưng

Người Xây dựng, Số 5, 2011

ISSN 0866 8531

 

2011

73

Các công nghệ xử lý nước thải trong dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị ven biển

Trần Đức Hạ, Đỗ Thị Minh Hạnh

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng)  số 5, 2011, ISSN 0866-0762

 

2011

74

Xây dựng cơ cấu tài chính bền vững cho thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng), số 7, 2011, ISSN 0866-0762

 

2011

75

Ứng dụng mô hình QUAL 2E có tích hợp mô hình thủy văn MIKE11 để đánh giá ngưỡng chịu tải ô nhiễm các đoạn sông Nhuệ và sông Đáy trên địa bàn Hà Nội

Trần Đức Hạ, Lê Việt Hưng

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” Số 6(81), T11/2011, ISSN 1859-3623

 

2011

76

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề nấu rượu, chăn nuôi và giết mổ gia súc khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Trần Đức Hạ

Môi trường, Chuyên đề II-2011, ISSN: 1859-042X

 

2011

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

77

Water footprint in Vietnam
– initial case study results

Nguyen Viet Anh, Pham Thi Thuy

National Workshop on Water Accounting and Efficiency Measures

Nghe An, 3 August, 2011

KOICA - UNEP – VEPA - IESE

2011

NĂM 2012

STT

Tên bài báo khoa học

Tên các tác giả

(theo thứ tự ở bài báo)

Tên tạp chí, trang, số ISSN

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Bài báo đăng trên tạp chí SCI, SCIE

78

Current pesticide practices and environmental issues in Vietnam: management challenges for sustainable use of pesticides for tropical crops in (South-East) Asia to avoid environmental pollution

Pham Thi Thuy, Steven Van Geluwe, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen

Journal of Material Cycles and Waste Management, 14, 4, 379-387p. ISSN: 1438-4957 (Print) 1611-8227 (Online).

Impact Factor1.422

Springer Japan

2012

79

Evaluation of Two Low-Cost – High-Performance Adsorbent Materials in the Waste-to-Product Approach for the Removal of Pesticides from Drinking Water.

Pham Thi Thuy, Nguyen Viet Anh, Bart van der Bruggen

Journal Clean – Soil, Air, Water.

Volume 40, Issue 3, pages 246–253

DOI: 10.1002/clen.201100209.

Online ISSN: 1863-0669

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 30/85 (Water Resources); 46/103 (Marine & Freshwater Biology); 115/225 (Environmental Sciences)

Impact Factor: 1.716

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ©

2012

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc tế ở nước ngoài có ISSN, ISBN

80

Quantitative Risk Assessment of Infectious Diseases Caused by Water borne E.coli during Flooding

Tran Viet Nga

Proceeding of the International Conference on Sustainability Science in Asia. Bali, Indonesia, January 11-13, 2012

 

2012

81

Detection of genus Kobuvirus for evaluation as virus indicators for fecal contamination source tracking from Nhue River

Inaba M., Nga T. T. V, Katayama H., Furumai H.

Proceeding of the 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, pp203-209. Hanoi, Vietnam, November 8-10, 2012

 

2012

82

Household survey on water sources and point-of-use water treatment systems in Hanoi, Vietnam

Do Thuan An, Keisuke Kuroda, Satoshi Takizawa, Takeshi Hayashi, Tran Thi Viet Nga, Kumiko Oguma

Proceedings of The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference, p229-232. Tokyo, December 2012

 

2012

83

Pore water quality of soil cores adjacent to ponds in Hanoi, Vietnam

Keisuke Kuroda, Takeshi Hayashi, Do Thuan An, Tran Thi Viet Nga and Satoshi Takizawa

Japanese Association of Groundwater Hydrology Fall Meeting, pp.36-39. Kagoshima, Japan September 2012

 

2012

84

Water level fluctuations in ponds and groundwaters in Hanoi, Vietnam

Takeshi Hayashi, Keisuke Kuroda, Do Thuan An, Satoshi Takizawa and Tran Thi Viet Nga

Japanese Association of Groundwater Hydrology Fall Meeting, pp. 34-35. Kagoshima, Japan September 2012

 

2012

85

Household survey on water sources and point-of-use water treatment systems in Hanoi, Vietnam

Do Thuan An, Keisuke Kuroda, Satoshi Takizawa, Takeshi Hayashi, Tran Thi Viet Nga, Kumiko Oguma

Proceedings of The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, pp59-65. Hanoi, October 2012

 

2012

86

Roles of surface water areas for water and solute cycle in Hanoi city, Viet Nam: implications from water quality and stable isotopes

Takeshi Hayashi, Keisuke Kuroda, Do Thuan An, Satoshi Takizawa and Tran Thi Viet Nga

Proceedings of Japanese Association of Groundwater Hydrology Spring Meeting, pp.190-191.  Kashiwa, Japan, May 2012.

 

2012

87

Laboratory-scale performance evaluation of soil aquifer treatment in Hanoi, Vietnam.

Hüsers, N., Stefan, C., Förster, J., Wang, B., Fichtner, T., Tran, M. H., Tran, T. V. N., Werner, P

Proceedings of 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, pp171-178. Hanoi, November 8-10, 2012

 

2012

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

88

Động học của quá trình tạo biogas và quần thể methanogen trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ.

Thái Mạnh Hùng, Tạ Mạnh Hiếu, Phạm Văn Ánh, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Việt Anh, Đinh Thúy Hằng

Tạp chí Công nghệ sinh học (ISSN 1811-4989), Viện KH&CN Việt Nam. Tập 10, số 1, 2012. Trang 179 – 187.

 

Viện KH&CN Việt Nam

2012

89

Anaerobic co-digestion of organic waste and septic tank sludge at thermophilic condition (55oC)

Nguyen Viet Anh, Duong Thu Hang, Thai Manh Hung, Nguyen Phuong Thao, Zeig C., Wagner M., Yasui H.

Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (ISSN 0866-708X). Vol. 50, No. 1C. pp 9-17.

 

Vietnam Academy of Science and Technology

2012

90

Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt

Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Thị Việt Nga

Tạp chí Cấp thoát nước Việt nam số 1+2 (82+83)

 

2012

91

Nghiên cứu xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano trên mô hình phòng thí nghiệm

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Hoài Sơn

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 13

 

 

2012

92

Ứng dụng công nghệ AO-MBR để xử lý nước thải sinh hoạt Hà nội

Trần Đức Hạ, Trần Thị Việt Nga, Trần Hoài Sơn

Tạp Chí Khoa học và Công nghệ. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 2B, tập 50 (2012), p40-47. ISSN 0866 708X

 

2012

93

Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học kết hợp màng vi lọc

Trần Thị Việt Nga, Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số 8 (2012), p35-42. ISSN 1859-2996

 

2012

94

Tiềm năng nước ngầm Hà nội, các ảnh hưởng và giải pháp khai thác, quản lý bền vững

Trần Thị Việt Nga, Ngô Đình Long

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. Số 6, tập 87, p 42-49, ISSN 1859-3623

 

2012

95

Lựa chọn màng lọc NF và RO trong nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt.

Trần Hoài Sơn, Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa, Phạm Duy Đông, Trần Thị Việt Nga

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, Số 1+2(82+83), T1+3/2012

 

2012

96

Nghiên cứu xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano (NF) trên mô hình phòng thí nghiệm

Trần Đức Hạ, Nguyễn quốc Hòa, Phạm Duy Đông

Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng (ĐHXD) ISSN 1859-2996. Số 13 tháng 8-2012

 

2012

97

Đánh giá nguy cơ rủi ro chất lượng nước sông Rế cho kế hoạch cấp  nước an toàn nhà máy nước An Dương – Hải Phòng.

Trần Thúy Anh, Cao Văn Quý, Kensuke Fukushi, Trần Đức Hạ

Tạp chí”Cấp thoát nước Việt Nam” ISSN 1859-3623, số Số 4(85), T6/2012.

 

2012

98

Cách tiếp cận mới trong quy hoạch các điểm xả nước thải đô thị vào sông Nhuệ.

Trần Đức Hạ, Lê Việt Hưng

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762, số 7/2012.

 

 

2012

99

Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây – hồ sinh học cho các đô thị vầ khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

Trần Đức Hạ, Vi Thị Mai Hương

Tạp chí “Môi trường” ISSN: 1859-042X, số 9/2012

 

2012

100

Bổ sung nội dung xử lý bùn cặn hệ thống thoát nước đô thị vào TCVN 7957: 2008 – Thoát nước, mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

Trần Đức Hạ

Tạp chí”Xây dựng” (Bộ Xây dựng) ISSN 0866-0762, số 11/2012

 

2012

101

Công nghệ xử lý nước thải hiện đang được áp dụng tại Việt Nam

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Thị Hiền Hoa, Lương Ngọc Khánh, Trần Thị Hồng Minh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 3(4), 52-69, 8/2012. (ISSN 1859-4905).

Đại học Duy Tân

2012

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo trong nước

102

Pre-treatments to enhance the biomethanation and energy recovered from kitchen waste and sewage

Thu Hang Duong, Jingxing Ma, Marta Carballa, Willy Verstraete.

Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á lần thứ 10, Hà Nội, Việt Nam, 8-10/11, 2012. Tài liệu Hội nghị (trang 317-325).

 

2012

103

Study on natural stabilization of urban sewerage sludge on experimental pilot laboratory scale

Trần Đức Hạ, Nguyễn Quốc Hòa

Proceeding of The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 8-10 November 2012

 

2012

104

Kinh nghiệm thế giới về tiếp cận bảo vệ môi trường sinh thái để đô thị phát triển bền vững

Trần Đức Hạ

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia năm 2012 về đô thị “Tương lai đô thị Việt Nam – Hành động hôm nay”, Hà Nội, 30/10/2012.

 

Nhà xuất bản Xây dựng

2012

Quay lại mục lục