3.1.1. Các đề tài NCKH giai đoạn 1978 - 2006

TT

Đề tài, dự án

Cấp quản lý

Những người chủ trì và  thực hiện chính

Thời gian
thực hiện

1

Xử lý nước thải Hà Nội

Chương trình sinh thái học phục vụ nông lâm ngư nghiệp

Trần Hiếu Nhuệ,

Trần Đức Hạ

1978-1980

2

Bảo vệ nguồn nước một số sông hồ Hà Nội

Chương trình KT-02

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ

1981-1985

3

Tạo bùn hoạt tính làm thức ăn nuôi cá

Bộ Thuỷ sản

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Nguyễn Thị Kim Thái

1982-1984

4

Sản xuất biogas để chạy máy phát điện phục vụ truyền thanh nông thôn và miền núi

Chương trình Nhà nước về năng lượng mới

Trần Hữu Uyển, Ưng Quốc Dũng

1982-1985

5

Xử lý nước thải ở Hà nội và vùng phụ cận

Chương trình 52D

Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái

1987-1990

6

Đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường Hà Nội, Hải Phòng và Việt Trì (phần môi trường nước)

Chương trình KC-07

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Trần Hữu Uyển

1992-1995

7

Đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường khu vực đồng bằng sông Hồng (phần môi trường nước)

Chương trình KC-07

Trần Hiếu Nhuệ

1995-2000

8

Mô hình xử lý nước thải quy mô nhỏ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trần Đức Hạ

1994-1995

9

Xử lý nước thải và chất thải rắn bệnh viện

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trần Đức Hạ, Nguyễn Thị Kim Thái

1996-1997

10

Đề xuất dự án tổng thể và xây dựng phương án điển hình nhằm ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường Hà Nội (Dự án Xanh – Sạch - Đẹp)

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Hạ, Lê thị Dung

1996-1999

11

Chôn lấp chất thải rắn đô thị

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Kim Thái

1998-1999

12

Thoát nước và xử lý nước thải phân tán

Nhiệm vụ Nhà nước về Bảo vệ môi trường

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Hạ, Ưng Quốc Dũng

2001-2002

13

Nghiên cứu xử lý chất thải một số cảng biển khu vực phía Bắc nhằm đáp ứng công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển

Nhiệm vụ Nhà nước về Bảo vệ môi trường

Trần Đức Hạ, Nguyễn Đức Toàn, Đỗ Hồng Anh

2001-2002

14

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bia địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trần Đức Hạ, Nguyễn Văn Tín

2002-2003

15

Lựa chọn hệ thống thoát nước và xử lý nước thải chi phí thấp phù hợp trong điều kiện Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Việt Anh

2003 - 2004

16

Xử lý nước ngầm chứa amoni

Chương trình hợp tác với đại học Kumamoto, dự án pilot của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.

Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lều Thọ Bách, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Tín, Đỗ Hải

2002 đến nay

17

Xử lý nước thải bệnh viện Hà Giang

Nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao

Trần Đức Hạ, Nguyễn Đức Toàn, Mai Phạm Dinh

2002-2003

18

Xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây

Hợp tác nghiên cứu với Đại học Linkoeping, Thuỵ Điển

Nguyễn Việt Anh, Lê Hiền Thảo

2004-2005

19

Xử lí nước rỉ bãi rác bằng phương pháp hoá học và sinh học trong điều kiện tự nhiên

Bộ Xây dựng

Trần Đức Hạ, Đinh Viết Đường, Nguyễn Quốc Hoà, Mai Phạm Dinh

2003-2004

20

Sản xuất giá thể polymer để xử lý sinh học nước thải

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nguyễn Việt Anh

2004-2005

21

Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước hồ Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ môi trường Hà Nội

Trần Đức Hạ, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hữu Hoà

2005

22

Xây dựng mô hình thí điểm hệ thống cấp nước và nhà vệ sinh trường học nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trần Đức Hạ, Đào Anh Dũng, Phạm Tiến Nhất, Nguyễn Hữu Hoà

2004-2005

23

Xây dựng và triển khai mô hình xử lý chất thải sinh hoạt của các cụm dân cư dọc lưu vực sông Nhuệ

Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ TN&MT

Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quốc Công

2005

24

Xây dựng năng lực đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với quy hoạch tổng thể phát triển vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu dân cư

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Trần Đông Phong

2005 - 2006

25

Xây dựng quy trình thực hiện ĐMC phục vụ cho việc thi hành Luật BVMT sửa đổi (2005)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phạm Ngọc Đăng, Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Việt Anh

2005 - 2006

26

Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về Bảo vệ môi trường tại vùng đồng bằng (thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh

2006

27

Đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực về cấp nước và vệ sinh cho các tỉnh thuộc chương trình cấp nước và vệ sinh các thị trấn

Bộ Xây dựng và Chương trình Nước và vệ sinh các thị trấn Việt Nam

Trần Đức Hạ, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Tín, Trần Công Khánh, Đào Anh Dũng

2006

28

Đề xuất đề cương xây dựng chiến lược thống nhất cho ngành Vệ sinh môi trường ở Việt Nam

Ngân hàng Thế giới và Chương trình Nước và Vệ sinh khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Hạ, Nguyễn thị Kim Thái

2006

Quay lại mục lục