KỶ YẾU NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC,
KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM ĐÀO TẠO & 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Mục lục

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN
CÓ ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BẢNG VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN